REFERENCE

Saudi Arabia

APM 5000
SSEM – New-Azizyah 132kV GIS
– Dammam Housing 115kV GIS
alfanar – Al Khafji 115kV GIS
– Dammam North 115kV GIS
– Nariyah North 115kV GIS
SEPCO III – Al Zulfi 380/132kV GIS
NCC – New Salbouk 132kV GIS
APM 2000
SEC/NGSA – 3-Year Online Portable PD
Diagnostic Measurement for
400 s/s
APM 1200
SEC/NGSA – PDMS for 3 MV Substations

China

APM 5000
Zhuhai Power – 252kV GIS Extended
Jianbi Power Plant – 500kV GIS
Jiansu Changshu Power Generation – 500kV GIS
Shanxi Huxian – 330kV GIS
Tianjing Power 3rd Substation – 30kV GIS
Yandun – 750kV GIS
APM 2000

RINPAR – 500kV GIS

Taiwan

APM 5000 & 2000

TPC (3rd Nuclear Power Plant) – 161kV GIS

HongKong

APM 5000

400kV GIS

APM 2000

CLP – 400/132kV GIS

Korea

APM 7000

EWP – Ulsan Power Complex

APM 5000

DangJin GCB/GIB

APM 5000 & 1200

KHNP – WOLSUNG Plant

APM  3000 & 2000

EWP – Dangjin Power Complex